Hjem

Birgitte Vinsten

Direktør

 

Aktiv Integration ApS

 

En seriøs samarbejdspartner på beskæftigelses- og integrationsområdet

Mange kommuner og jobcentre er i disse år udfordret af antallet af nyankomne flygtninge, ligesom der fortsat er en gruppe ledige med etnisk minoritetsbaggrund, der har været i Danmark i en årrække uden at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har ekspertice og erfaring inden for dette felt og har på den baggrund etableret Aktiv Integration ApS, idet vi tilbyder en række forløb målrettet disse borgere. Vores indsatser har altid et arbejdsmarkedsperspektiv - også for borgere, hvor vejen dertil kan virke lang. Og vi arbejder med fokus på at nå målet så hurtigt som muligt.

Se vores aktuelle forløb under bjælken "TILBUD"

Hvem er vi:

Aktiv Integration er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at få etniske minoriteter i job og uddannelse. Aktiv Integration drives som en erhvervsdrivende virksomhed, hvor evt. overskud geninvesteres/anvendes til aktiviteter som kan medvirke til, at socialt udsatte bliver selvforsørgende. Målgruppen er såvel flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogrammet som etniske minoriteter med langvarig ledighed. Vi samarbejder med Contra A/S, som har mere end 16 års erfaring som anden aktør på beskæftigelsesområdet. Vi har lokaler helt centralt i København med 3 minutters gang fra Hovedbanegården.

Til at lede og udvikle virksomheden er undertegnede ansat som direktør. Jeg har mere end 25 års erfaring inden for beskæftigelse, integration og mangfoldighedsledelse. De sidste 10 år som leder inden for integrationsprogram, danskuddannelse og beskæftigelsesindsatser målrettet ikke-vestlige borgere i udsatte boligområder.

På strategisk niveau har jeg deltaget i udformning af politikker og strategier inden for integration og mangfoldighedsledelse samt frivilligt socialt arbejde blandt etniske minoriteter. Endvidere forebyggelse af kriminalitet og radikalisering samt indsatser for traumatiserede borgere. Jeg har gennem årene deltaget i studieture til bl.a. USA vedrørende mangfoldighedsstrategi "Ethnic Diversity in the Labor Market" samt om forebyggelse af radikalisering.

 

Læs mere om Aktiv Integration på de følgende sider, hvor du bl.a. kan læse om vores Tosprogede mentorkorps, hvor vi aktuelt kan tilbyde 20 forskellige sprog.

Tilbud med forventet effekt og pris

Ser Aktiv Integrations kompetencer og tilbud relevante ud i forhold til de udfordringer som jeres organisation står overfor, deltager jeg gerne i et uddybende møde, hvor I kan konkretisere jeres udfordringer og vi kan give et bud på, hvorledes vi kan matche disse. Og jeg udarbejder naturligvis gerne et skriftligt tilbud, hvoraf indhold, forventede effekter og priser fremgår.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

 

Birgitte Vinsten

Direktør

 

E-mail: bv@aktivintegration.dk

mobil: +45 2936 5601

Aktiv Integration ApS • Vester Farimagsgade 1, 2. sal DK-1606 København V • CVR25354060

www.aktivintegration.dk • info@aktivintegration.dk • Tlf: 33 68 14 00 • Fax: 33 68 10 05

 

Aktiv Integration Aps • Vester Farimagsgade 1, 2. sal • 1606 København • Tlf.: 33 68 14 00 • CVR-nr.: 25354060