Birgitte Vinsten

Direktør

 

Aktiv Integration ApS

bv@aktivintegration.dk

Tlf: 29 36 56 01

 

 

 

 

Målet er job - også når vejen er lang

 

 

Tilbud

  • 4 ugers velkomstforløb for nyankomne flygtninge, inkl. praktiketablering
  • 13 ugers virksomhedsforberedende kursusforløb, inkl. praktiketablering
  • Virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge – de første 26 uger af integrationsprogrammet
  • Tosprogede autoriserede psykologer – arabisk, tyrkisk og kurdisk
  • Praktiketablering og fastholdelsesforløb på virksomheder
  • Ret og pligt forløb
  • Forløb for sårbare flygtninge og indvandrere

 

Vi tilbyder alle forløballe sprog

 

Mød direktøren

Direktøren for Aktiv Integration er Birgitte Vinsten, som har mere end 25 års erfaring inden for beskæftigelse, integration,

mangfoldighedsledelse og beskæftigelsesindsatser målrettet ikke-vestlige borgere i udsatte boligområder. Hun har

beskæftiget sig med dette på både strategisk, drifts- og ledelsmæssigt niveau og gennem organisering af frivilligt socialt

arbejde blandt etniske minoriteter. Endvidere har hun erfaring med forebyggelse af kriminalitet og radikalisering

samt indsatser over for traumatiserede borgere med minoritetsbaggrund..

 

Aktiv Integration samarbejder med Contra A/S, som har mere end 16 års erfaring som anden aktør

på beskæftigelsesområdet.